piątek grudnia 04 , 2020

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze

ZAPROSZENIE

Zarząd Jachtklubu Morskiego „Neptun” zaprasza Kolegę / Koleżankę / na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze, które odbędzie się w dniu 17 marca 2013 r. o godzinie 10:30 w pierwszym terminie, albo o godzinie 11:00 w drugim terminie.
Program Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego przedstawia się następująco:

 

1.    Otwarcie Zgromadzenia
2.    Wybór przewodniczącego Zgromadzenia
3.    Wybór Protokolantów
4.    Propozycje zmian do porządku obrad
5.    Zatwierdzenie porządku obrad
6.    Wybór Komisji Skrutacyjnej
7.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
8.    Przedstawienie sprawozdań:

  • Zarządu Klubu
  • Komisji Rewizyjnej
  • Sądu Koleżeńskiego  

9.    Dyskusja nad sprawozdaniami
10.  Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
11.  Wybory Komandora Klubu
12.  Wybory  Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
13.  Wolne wnioski i propozycje uchwał
14.  Wystąpienie komisji uchwał i wniosków
15.  Zatwierdzenie uchwał i wniosków
16.  Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Za Zarząd
Sekretarz Zarządu JKM „NEPTUN”

Jacek Polański
 

Polecamy

marinetraffic

Kursy walut NBP

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-12-04
USD 3,6765 -0,58%
EUR 4,4732 -0,13%
CHF 4,1241 -0,29%
GBP 4,9565 +0,01%
Wspierane przez Money.pl