piątek listopada 27 , 2020

ZAPROSZENIE

Zarząd Jachtklubu Morskiego „Neptun” zaprasza Kolegę/ Koleżankę na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 23 marca 2014 r., o godzinie 11:00 w pierwszym terminie albo o godzinie 11:15 w drugim terminie.
Program Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia
3. Wybór Protokolantów
4. Propozycje zmian do porządku obrad
5. Zatwierdzenie porządku obrad
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
8. Przedstawienie sprawozdań:

• Zarządu Klubu
• Komisji Rewizyjnej
• Sądu Koleżeńskiego
        
9. Dyskusja nad sprawozdaniami
10. Nadanie honorowego członkostwa Klubu kol. Janowi Dziewulskiemu
11. Wolne wnioski i propozycje uchwał
12. Wystąpienie komisji uchwał i wniosków
13. Zatwierdzenie uchwał i wniosków
14. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Za Zarząd
Sekretarz Zarządu JKM „Neptun”

Jacek Polański

Prosimy o terminowe regulowanie składek czlonkowskich

Polecamy

marinetraffic

Kursy walut NBP

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-11-26
USD 3,7586 +0,08%
EUR 4,4742 +0,07%
CHF 4,1353 +0,44%
GBP 5,0221 +0,24%
Wspierane przez Money.pl