piątek listopada 27 , 2020

Zaproszenie

logo 60-lat JKM-Neptun kolor luk

Zaproszenie na 

Walne Zgromadzenie    

Sprawozdawczo -Wyborcze

 

Zarząd Jachtklubu Morskiego ,,Neptun” zaprasza Kolegę/Koleżankę na
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze które odbędzie się w siedzibie Klubu
w dniu 02 kwietnia 2017r. o godzinie 10:30 w pierwszym terminie, albo o godzinie
11:00 w drugim terminie.

Program Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego przedstawia
się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Wybór Protokolantów
4. Propozycje zmian do porządku obrad
5. Zatwierdzenie porządku obrad
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
8. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia
9. Przedstawienie sprawozdań:
    -Zarządu Klubu
    -Komisji Rewizyjnej
    -Sądu Koleżeńskiego
10.Dyskusja nad sprawozdaniami
11.Wystąpienie Komisji Skrutacyjnej dotyczące ważności Walnego Zgromadzenia
12.Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
13.Wybory Komandora Klubu
14.Wybory Zarządu Klubu,Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
15.Wolne wnioski i propozycje uchwał
16.Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków
17.Zatwierdzenie uchwał i wniosków
18Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Za Zarząd
Sekretarz Zarządu JKM,,NEPTUN”
Jacek Polański
  

Polecamy

marinetraffic

Kursy walut NBP

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-11-26
USD 3,7586 +0,08%
EUR 4,4742 +0,07%
CHF 4,1353 +0,44%
GBP 5,0221 +0,24%
Wspierane przez Money.pl