niedziela września 26 , 2021

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

Zarząd Jachtklubu Morskiego ,,Neptun” zaprasza Kolegę/Koleżankę na
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze które odbędzie się w siedzibie Klubu w dniu 26.09.2021r. o godzinie 10:30 w pierwszym terminie, albo o godzinie 11:00 w drugim terminie.

Program Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego przedstawia
się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Wybór Protokolantów
4. Propozycje zmian do porządku obrad
5. Zatwierdzenie porządku obrad
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
8. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia
9. Przedstawienie sprawozdań:
-Zarządu Klubu
-Komisji Rewizyjnej
-Sądu Koleżeńskiego
10.Dyskusja nad sprawozdaniami
11.Wystąpienie Komisji Skrutacyjnej dotyczące ważności Walnego Zgromadzenia
12.Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
13.Wybory Komandora Klubu
14.Wybory Zarządu Klubu,Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
15.Wolne wnioski i propozycje uchwał
16.Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków
17.Zatwierdzenie uchwał i wniosków
18Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Za Zarząd
Sekretarz Zarządu JKM,,NEPTUN
Jacek Polański

 

Polecamy

marinetraffic

Kursy walut NBP

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2021-09-24
USD 3,9268 +0,03%
EUR 4,6085 +0,16%
CHF 4,2494 +0,00%
GBP 5,3866 +0,49%
Wspierane przez Money.pl